Error transforming XSLT System.Xml.Xsl.XslTransformException: An error occurred while loading document 'https://equitone.dk/Files/Templates/Designs/Equitone/Translations.xml'. See InnerException for a complete description of the error. ---> System.Xml.XmlException: For security reasons DTD is prohibited in this XML document. To enable DTD processing set the DtdProcessing property on XmlReaderSettings to Parse and pass the settings into XmlReader.Create method. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDoctypeDecl() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() at System.Xml.XPath.XPathDocument.LoadFromReader(XmlReader reader, XmlSpace space) at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.ConstructDocument(Object dataSource, String uriRelative, Uri uriResolved) at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.GetDataSource(String uriRelative, String uriBase) --- End of inner exception stack trace --- at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.GetDataSource(String uriRelative, String uriBase) at translationfile(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) at (XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, String translationkey, String defaulttranslation) at (XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}current) at (2)(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime, XPathNavigator ) at Root(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime) at System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter writer) at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Transform(IXPathNavigable input, XsltArgumentList arguments, Stream results) at Dynamicweb.Content.Files.XsltParser.XmlXsltTransform(XmlDocument xmlDocument, XslCompiledTransform xslTransformer, TextWriter textWriter, XsltArgumentList xsltArguments)

EQUITONE [materia] – framhäver skönheten i fibercement

EQUITONE [materia] är ett genomfärgat fasadmaterial som framhäver skönheten i fibercement.

Materialet

Materialet har liknande karaktär som cement, samtidigt som fibrerna gör dess yta både texturerad och sammetsmjuk.
Den ständigt föränderliga atmosfären, ger materialet naturliga, subtila nyansvariationer.

 

Ladda ner material

Dokument
Ritningar

Beställ ett materialprov – EQUITONE [materia]

Fyll i formuläret och motta ditt materialprov inom kort. 

LT20
LT60
PW 141
PW 841
PG 243
PG 843
PG 241
PG 844
PA 041
PA 944
PG 641
PG 544
PG 442
PG 742
PG 642
PG 545
PG 443
PG 341
PG 542
PG 546
PG 444
PG 342
TE90
TE00
TE10
TE60
TE20
TE30
TE40
TE15
MA200
MA400
N164
N162
N161
N891
N281
N154
N163
N892
N251
N861
N211
N250
N073
N961
N252
N294
N074
N661
N593
N411
N991
N331
N662
N594
N412
N972
N359